banner206

BİST
1440.27
ALTIN
484.65
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0407
EURO
10.2058

Bu karar vatandaşı mağdur eder

Dilovası İlçesinde açılmak istenen Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili olarak Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker bölgede incelemelerde bulundu. Bu kararın vatandaşı mağdur edeceği ifade ediliyor. 

01 Ocak 1970 22:24
Bu karar vatandaşı mağdur eder

PEHL?VAN VE ÇEKER DEN D?LOVASI ASM ÇALI?ANLARINA Z?YARET
 
Dilovas? ?lçesinde ihtiyaç olmamas?na ra?men resmiyette aç?lan ancak aktif olmayan Aile Sa?l??? Merkezi ile ilgili olarak Kocaeli Aile Hekimleri Derne?i Ba?kan? ve Türk Sa?l?k-Sen Aile Hekimleri Komisyonu Ba?kan? Dr. Recep Pehlivan ile Türk Sa?l?k-Sen Kocaeli ?ubesi Ba?kan? ve Kamu-Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker bölgede incelemelerde bulundular. Dilovas? ?lçesi nüfusuna göre mevcut aile sa?l??? merkezlerinin yeterli kapasitede oldu?u, s?rf bir muhtar?n seçim vaadi nedeniyle aç?lmak istenen yeni bir aile sa?l??? merkezinin öncelikle vatanda?lara, sonras?nda bölgede görev yapan sa?l?k çal??anlar?n? ma?dur edece?i belirtildi. Pehlivan ve Çeker Dilovas? Aile Sa?l??? Merkezi çal??anlar?n? da ziyaret ederek sorun hakk?nda bilgi ald?lar.
 
EN KOLAY ULA?ILAN
 
Kocaeli Aile Hekimleri Derne?i Ba?kan? Dr. Recep Pehlivan, Kocaeli de 540’a yak?n hekim ve aile sa?l??? merkezi çal??anlar? ile uyum içeresinde çal??t?klar?n? ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile Türkiye çap?nda bir entegrasyon ve fikir birli?i içeresinde olduklar?n? belirtti. Ba?kan Pehlivan, “ Aile Sa?l??? Merkezleri çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Özellikle pandemi sürecinde de halk?m?z?n sa?l???n? korumak ad?na vatanda??n en kolay ula?abildi?i sa?l?k kurulu?lar? olmu?lard?r. Bilindi?i üzere Dilovas? bölgesinde geçmi?te sa?l?k alan?nda sorunlar ya?ansa da aile hekimlerimiz özverili çal??malar? ile halk?m?z?n yan?nda yer alm??lard?r. Dilovas? ?lçemizdeki nüfusa göre hekim ve aile sa?l??? çal??an? say?lar?m?z yeterlidir” dedi.
 
 
VAATLERLE SA?LIK OLMAZ
 
Ba?kan Pehlivan, “ Mevcut sorunsuz bir ?ekilde yürüyen bir sistemi bozmak demek, öncelikle vatanda?lar?m?z? ma?dur edecektir. Sonras?nda burada y?llard?r çal??an hekimlerimizi ve sa?l?k personelimizi etkileyecektir. Dilovas? ?lçemizde normlara göre de ekstra bir aile sa?l??? merkezine aç?lmas?na gerek yoktur. Sa?l?k çok hassas bir konudur. Tüm uyar?lara ra?men 200 metre mesafedeki aile sa?l??? merkezi de yok farz edilerek yeni bir merkez açmak yanl??t?r. Gebze Ticaret Odam?za ait bir binada ka??t üzerinde aç?lan ancak hekim ve sa?l?k çal??an? kadrosu bulunmayan aile sa?l??? merkezi bölgede faaliyet gösteren aile hekimlerini sistemin bozulmas? ad?na huzursuz etmektedir. Sa?l?k vaatlerle yürütülebilecek bir yap? de?ildir. ?lgililerin bu yanl?? kararlar?n? tekrar gözden geçirmesini ve gerek Kocaeli Aile Hekimleri Derne?imiz gerekse Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak konunun yak?ndan takipçisi olaca??m?z? belirtmek istiyorum” dedi.
 
200 METRE ARA
 
Türk Sa?l?k-Sen Kocaeli ?ubesi Ba?kan? Ömer Çeker de yapt?klar? incelemenin ard?ndan yapt??? aç?klama da, “ Dilovas? ?lçe nüfusumuz ile aile sa?l??? merkezlerimiz orant?l? bir ?ekilde Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan kurulmu? ve y?llard?r bu alanda sorun bulunmamaktad?r. Ancak ne hikmet ise bir muhtar?n secim vaatleri sonras?nda bölgedeki bürokrasinin de istemeye istemeye siyasi bask?lar nedeniyle Mimar Sinan Mahallesinde yeni bir aile sa?l??? merkezi aç?lmak istenmesi, bölgedeki sa?l?k sistemine ciddi zarar verecektir. Mevcut arazi bir e?itim alan? oldu?unu biliyoruz. Zorlaya zorlaya bir aile sa?l??? merkezi aç?lmak istenmesi de sonras?nda olmayan sorunlara da bölgeyi gebe b?rakacakt?r.” dedi.
 
KAMU ZARARINA YARGI YOLU
 
Ba?kan Çeker konu?mas?n?n devam?nda, “Yeni aç?lmak istenen aile sa?l??? merkezinin yakla??k  200 metre alt soka??nda ve yine yakla??k 600 metre a?a??s?nda 2 aile sa?l??? merkezi bölgeye hizmet vermektedir. Yönetmeliklere de böylesi bir aile sa?l??? merkezinin aç?lmas? kamu zarar?n? ortaya ç?karacakt?r. Biz bölgedeki aile hekimlerimiz ile aile sa?l??? çal??anlar?m?zla bire bir görü?melerde bulunduk. ?imdiden bu kararda imzalar? olan bürokrasiyi uyar?yoruz. Kamu zarar? ile ilgili olarak her türlü yasal i?lemi ba?latarak, sorumlulular hakk?nda gerekli giri?imlerde bulunarak, ASM de görev yapanlar?n ve Kamunun hak ve hukukunun korunmas? için gerekli hukuki süreci ba?lataca??z. Ka??t üzerinde belki bu konunun halledildi?ini dü?ünenler, öncelikle vatanda?lar?m?z?, sonras?nda aile sa?l??? merkezi çal??anlar?n?n ma?duriyetlerinden de sorumlu olacaklar?n? bilmelerini istiyorum” dedi.
 
TÜRK?YE’YE KÖTÜ ÖRNEK OLUR
 
Ba?kan Çeker yap?lmak istenen uygulaman?n sadece Dilovas? ?lçesi ile s?n?rl? kalmayaca??n? belirterek, “ Sa?l?k Bakanl???m?z ?unu dü?ünmeli. Her önüne gelen vaatte bulunur ve mahallesine aile sa?l??? merkezi aç?lmas? ile ilgili taleplerin yerine getirilmesini isterse ne yapacak. Sonuçta Dilovas? ?lçesinde böyle bir talep yerine getirilmi?tir ve tüm Türkiye de her muhtar böyle bir talebi isterse kim buna yok diyebilecektir. Pandemi süreci ile birlikte sa?l?k çal??anlar?m?z?n moral ve motivasyonlar? dü?ünülmedi?i gibi ülke kaynaklar?n?n da israf edilme giri?imine asla taviz vermeyece?iz. Birbirine yürüme mesafesinde olan bu aile sa?l??? merkezlerine aç?lan tayin ve atama listelerinde aylar hatta bazen y?llar sonra atama yap?ld???n? da bilmekteyiz. Belki zorlama ile hekim ve aile sa?l??? çal??an? ilk etapta bulunsa dahi sonras?nda rantab?l olmayaca?? için b?rak?p gitti?inde vatanda?lar ne yapacakt?r. Sa?l?k hizmeti olmazsa olmaz bir hizmettir. Bu karar?n tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner125

banner127

banner124

banner126